Tầng 18, CEO Tower, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
024 7777 8666

Gọi cho chúng tôi

info@vdata.com.vn

Gửi email cho chúng tôi

Bản khai đăng ký tên miền


Bản khai tên miền là gì?

Bản khai tên miền (Domain Name Declaration) là một tài liệu hoặc mẫu đơn chứa các thông tin liên quan đến việc đăng ký và quản lý tên miền. Bản khai tên miền thường được yêu cầu khi bạn đăng ký tên miền mới hoặc khi thay đổi thông tin liên quan đến tên miền đã đăng ký.


Thông qua bản khai tên miền, bạn cung cấp các thông tin như tên cơ quan, cá nhân hoặc tổ chức, địa chỉ, thông tin liên hệ, tên máy chủ DNS (Domain Name System) và các chi tiết khác liên quan đến tên miền.


Bản khai tên miền là một phần quan trọng của quá trình đăng ký và quản lý tên miền. Nó giúp đảm bảo rằng các thông tin liên quan đến tên miền được ghi chính xác và được cung cấp cho cơ quan quản lý tên miền để thực hiện các hoạt động liên quan đến việc đăng ký, gia hạn, chuyển nhượng hoặc hủy bỏ tên miền.


Tùy theo quy định của cơ quan quản lý tên miền và quy trình đăng ký tên miền, bản khai tên miền có thể yêu cầu hoặc không yêu cầu. Đối với tên miền cấp cao như tên miền quốc gia, chính phủ, tổ chức quốc tế, việc cung cấp bản khai tên miền có thể là bắt buộc để đảm bảo tính chính xác của thông tin quản lý tên miền.


Lưu ý:
để quá trình hoàn thiện suôn sẻ nhất thì bạn cần chuẩn bị thông tin cần thiết: 

  • Thông tin cá nhân hoặc thông tin cơ quan/tổ chức: Bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, v.v.
  • Tên miền mong muốn: Xác định tên miền mà bạn muốn đăng ký. Hãy đảm bảo rằng tên miền đó không bị trùng lặp với tên miền khác đã được đăng ký trước đó.
  • Thời hạn đăng ký: Chọn thời gian đăng ký tên miền (thường được tính bằng năm).
  • Phương thức thanh toán: Xác định phương thức thanh toán phù hợp cho việc đăng ký tên miền.


Các mẫu bản khai đăng ký tên miền


Mẫu bản khai đăng ký tên miền .vn:
- Mẫu bản khai tên miền .vn dành cho cá nhân. Download

- Mẫu bản khai tên miền .vn dành cho tổ chức, doanh nghiệp. Download


Mẫu bản khai đăng ký tên miền quốc tế:
- Bản khai tên miền quốc tế dành cho cá nhân. Download
- Bản khai tên miền quốc tế dành cho tổ chức. Download

Bài viết liên quan

img

Quy định hoàn tiền

Quy định các tình huống khách hàng được phép khiếu nại và nhận hoàn tiền vì chất lượng dịch vụ...

img

Chính sách bảo hành

Quy định về bảo hành các sản phẩm dịch vụ của Vetabyte SOFTWARE...

img

Điều khoản sử dụng

Các điều khoản bạn cần biết khi sử dụng các dịch vụ phần mềm tại website Vetabyte.vom...